3 de setembre de 2017

PER SER NENA

Al llarg de la història, els infants en general i les nenes en particular s'han caracteritzat per la invisibilitat.  Si les dones han estat discriminades, les nenes ho han estat doblement:  per ser petites i per viure en un cos femení.


Des de l'antiguitat grecorromana, els testimonis escrits i iconogràfics mostren que les nenes no eren considerades agents socials: l'únic que se n'esperava era un projecte de vida adequat als rols de gènere que havien de complir en l'edat adulta.  Malauradament, aquesta situació es repeteix avui en dia, en més o menys mesura, arreu del planeta.


L'exposició és una mostra que consta de 13 panells, fruit de les investigacions que diversos grups de recerca de la Universitat de Barcelona han dut a terme per renovar les perspectives teòriques i conceptuals, i amb la voluntat de reconèixer a les nenes l'estatut de progagonistes en l'esdevenir històric, amb dret propi.

L'exposició ha estat organitzada per Tàcita Muta (Grup d'Estudis de Dones i Gènere a l'Antiguitat), del GRC Creació i Pensament de les Dones, i la podeu veure en les nostres instal·lacions del 28 d'agost al 17 de setembre.