13 d’abril de 2013

THE UGLY DUCKLING

ENGLISH STORY AND FUNTIME!

Dissabte 13 d'abril
A les 11,30 h del matí


Un aneguet estava molt trist perquè pensava que era el més lleig entre tots els seus germans i germanes...

A little duckling was very sad because he thought he was the ugliest amongst all his brothers and sisters...

La Christine ens explicarà en anglès aquest conegut conte de l'escriptor Hans Christian Andersen.